Нагоре

Квалификационна дейност 2017-2018г.

ЦСОП “Леда Милева” – обща и допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП
Двигателни развития , гимнастика на деца със специални нужди
Периодизация и диспраксия
Стратегии и техники за справяне с неприемливото
Стратегии за справяне с хиперактивни деца
Условия на подкрепящата среда
Допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП в ЦСОП "Леда Милева" - гр. Долни Дъбник
Мултисензорно учене и терапия
 
 
Powered by Phoca Download
Нагоре