Регионална инициатива на РУО – Плевен на тема: „ Училищни политики и мерки за намаляване отсъствията на учениците и задържането им в училище”

             На 21.06.22г. онлайн в Microsoft Teams в Регионална инициатива  на РУО – Плевен  на тема: „ Училищни политики и мерки за намаляване отсъствията на учениците и задържането им в училище”, в три секции:

              Секция 1с модератор ст. експерт по ОСО Снежана Георгиева

„ Иновативен подход за формиране на ключови компетентности.  Споделяне на добри педагогически практики при  прилагане на различни методи на преподаване, организация на учебната среда, провеждане на съвместни уроци, проектно-базирано обучение, обучение в електронна среда” .

              Секция 2 с модератор ст. експерт  по ОСО Калинка Кирилова   "Работа по национални програми и европейски проекти -мотивиращ фактор за личностно развитие на ученика и повишаване на резултатите от обучението”.

            Секция 3с модератор ст. експерт по приобщаващо образование  Р. Ненчева и ст. експерт за ОНЕ - В. Василева

„ Споделяне на добри практики от координаторите по предоставянето на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие за целите на превенцията на насилието, включително работа с родители”.

          Участие като слушатели взеха следните педагогически специалисти: Т.Митева, Цв. Михайлова, М.Рачовска, Г.Ненчева, А.Атанасов, Цв.Брайкова, П.Нанова, К.Илиева, Т.Петкова, В.Кръстев, които се включваха в секция по ибор.

 

             С презентация на тема „ Общото и различното между метода Монтесори и традиционните методи на преподаване”  в Секция 1с модератор ст. експерт по ОСО Снежана Георгиева участва Галя Ненчева ст.учител.

            С презентация на тема „ Добри практики по предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за целите на превенцията на насилието, включително работа с родители в ЦСОП "Леда Милева", гр. Долни Дъбник” в Секция 3с модератор ст. експерт по приобщаващо образование  Р. Ненчева и ст. експерт за ОНЕ - В. Василева участва Милена Рачовска психолог. 

             С презентация на тема „Необходимостта от внедравяне и използване на съвременни ИКТ в образованието, формиране на дигитална компетентност в Секция 3с модератор ст. експерт по приобщаващо образование  Р. Ненчева и ст. експерт за ОНЕ - В. Василева участва Атанас Атанасов – учител. 

Презентации мога да видят ТУК.

Нагоре

Използваме "бисквитки", за да подобрим уебсайта и опита ви, когато го използвате. Бисквитките, използвани за основната работа на този сайт, вече са зададени.Може да се запознаете с нашата "Политика за поверителност и защита на данните" в ЦСОП "Леда Милева" от тук лични политики .

  Приемам
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk