Последни новини

   На 06.01.2020 година  от 13.00 часа  в ЦСОП „Леда Милева” гр. Долни Дъбник   се проведе родителска среща- семинар, практическо обучение     в помощ на родителите под мотото „Заедно в името на децата” – квалификационна среща    на  тема: „Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие – семейство – образователна институция ” На родителската среща бяха обсъдени  техники за комуникация с родителите и индивидуални, групови и колективни форми на взаимодействие между семейство и образователна институция, както и разгледани  казуси от ежедневието  на учениците . Ръководители  на родителската среща бяха старши учителите  Галя Ненчева и Цветанка Брайкова.

   На същият ден по-късно  от 14.00 часа  в ЦСОП „Леда Милева”    се проведе   тематичен методически семинар  на  специалистите и педагогическите специалисти на тема:Специфика на психичните процеси при деца и ученици със слухови нарушения. Практическа насоченост и онагледяване на процеса на обучение  при деца и ученици със слухови проблеми, с цел максимално подпомагане”, както и   демонстрирани ролеви игри за глухи и чуващи деца и подадена информация за използване на иновативни технологии .   Ръководител на семинара беше Цветанка Брайкова.[gallery ID=5]

     Център за специална образователна подкрепа „Леда Милева“ гр. Долни Дъбник е сред организаторите на междуинституционална квалификация с международно участие на ЦСОП „Леда Милева“ гр. Долни Дъбник, заедно с Център за специална образователна подкрепа в град Плевен, екипът на НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец и на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – град Плевен, са организаторите на междуинституционалната квалификация с международно участие на тема „От приобщаване към участие в образователния процес на педагогическите специалисти и учениците”. Същата се проведе в с. Крапец, община Шабла в периода 23-25 юни.

Посветен на приобщаващото образование и на процесите на сътрудничество между различните структури и учреждения, участващи в  новия кадър на образователния процес, квалификацията прерасна в дискусионен форум с професионално-практически и международен резонанс.

Селекцията на тематичните модули, организацията и провеждането на мероприятието се осъществи с изключителното съдействие на проф. дн Анелия Гърбачева и Христина Фидосиева – докторант по Специална педагогика – от Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Реализираната програма осигури комплексното представяне на междуинституционално сътрудничество с оглед на професионалното израстване на педагогическите специалисти и създаването на възможности за трайно и многостранно участие в процесите на приобщаване. Тематичните модули, под които протече квалификацията са – функционалното оценяване, междуинституционалното сътрудничество и превенцията на професионалния стрес при работа с деца и ученици.

Прочети ощеMеждуинституционалната квалификация с международно участие на тема „От приобщаване към участие в...

    Учениците от ЦСОП "Леда Милева" - гр. Долни Дъбник, участваха за пореден път в ежегодния празник "Заедно на 1-ви юни" в гр. Каварна, домакин, на който за 18 път е Центъра за специална образователна подкрепа гр. Каварна. Официалното откриване бе на 01.06.2018г. от 14.30 часа, като сред  официаланите гости бе и кмета на гр. Каварна, госпожа Нина Ставрева, която приветства всички  малки участници и ги поздрави с международния детски празник   1 юни. Закриването на мероприятието бе на  3 юни от 10.30 часа, като за всички отбори  имаше грамоти, торти, спортни принадлежности, като си обещахме да се срещнем пак и през следващата година.

[gallery ID=3]

      На 10.05.2018г. Център за специална образователна подкрепа "Леда Милева" - гр. Долни Дъбник, отбеляза за първи път своя патронен празник, като център. Денят започна с тържествено откриване, на което присъстваха, както настоящи, така и бивши възпитаници. Слово изнесоха госпожа Галя Ненчева и госпожа Цветанка Брайкова, които напомниха за  голямата българска поетеса на нашето съвремие и патрон на нашия център, писателката Леда Милева.

   Госпожа  Татяна Митева, директор на центъра поздрави ученици и екипа на центъра  за светлия празник и поднесе тържествената торта, дарена от ''Торти Нивел" - гр. Плевен. Програмата на празника продължи с щафетни и подвижни игри  и завърши с музикална въртележка в двора на центъра. Снимки от празника може да намерите в нашата галерия ТУК.

[gallery ID=1]

 

Центровете за подкрепата за личностно развитие ще предоставят физическа, психологическа и социална среда за равен достъп до образование и за развитие на способностите и уменията както на децата и учениците със специални образователни потребности, с хронични заболявания или в риск, така и на тези с изявени дарби.

Подкрепата ще бъде обща и допълнителна и ще се определя според индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик чрез организиране на дейности за развитие на способностите и дарованията им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, придобиването на умения за лидерство и други.

Прочети ощеНасоки за дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие
Нагоре

Използваме "бисквитки", за да подобрим уебсайта и опита ви, когато го използвате. Бисквитките, използвани за основната работа на този сайт, вече са зададени.Може да се запознаете с нашата "Политика за поверителност и защита на данните" в ЦСОП "Леда Милева" от тук лични политики .

  Приемам
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk