Последни новини

       На 12.02.2020г. се проведе ежегодното обучение на работещите в ЦСОП "Леда Милева", гр. Долни Дъбник. Целта на обучението бе всички работещи да могат да реагират адекватно и без паника при оказване на първа долекарска помощ и да използват  противопожарните уреди и съоръжения при евентуален пожар.

Прочети ощеЕжегодно обучение на персонала в ЦСОП "Леда Милева" за оказване на първа долекарска помощ и...

На 27.01.2020г. се състоя открита практика по Модул спортни дейности, с ръководител старши учител Калинка Илиева, която се проведе във физкултурния салон на ЦСОП "Леда Милева. Темата бе "Щафетни игри за развиване на двигателни умения", в която бяха включени учениците от III паралелка. Учениците се включиха в подвижни и щафетни игри с бягане, хвърляне и стрелба в цел, с транспортиране и противодействие. 

Цел на откритата практика: Запознаване на колектива с работата на спортния педагог в центъра и обмяна на добри практики и идеи.

Повече снимково материал можете да намерите в ГАЛЕРАИЯ>Квалификационна дейност.

На 20.01.2020г. в ЦСОП "Леда Милева се проведе работна среща, практическо обучение на тема "От симптома към диагнозата в логопедичната практика",с ръководители Татяна Митева - директор, логопед и Детелина Стилиянова - логопед. Целта на работната среща бе запознаване на аудиторията с логопедичната диагностика и терапия предвид работата с деца и ученици с увреждания. Задълбоченото представяне и класифициране на симптомите, съчетаването в синдроми, диагнозата и диференциалната диагноза формира у колегията знание за сложността на интердисциплинарната наука Логопедия.

На 16. 12. 2019г. се проведе работна среща по плана на Квалификационната дейност на тема: " Образователна  кинезиология -  интегративен и рехабилитационен метод  при учебни блокажи, трудна социална адаптация и проблемен поведенчески репертоар". Работна група: Милена Рачовска, Татяна Митева, Атанас Атанасов, Детелина Стилиянова.

Основна линия на образователната кинезиология е подпомагане на деца с обучителни трудности, проблеми с концентрацията, трудности при писане, четене и математика. В програмата се използват специфични техники: двигателни и енергийни упражнения и тяхното въздействие; релаксиращи упражнения; поведенчески тренинг и др.
Цел на работната среща :
Усъвършенстване на педагогическите компетенции в използването на иновативни   технологии, приложими в общият възпитателно-образователен процес. Формиране на компетенции за разпознаване и откриване на учебни блокажи и за подкрепа при корегирането и премахването им с индивидуален подход както при деца в норма, така и при деца със СОП. Усъвършенстване на педагогическите умения за разпознаване на специфичните потребности на всяко дете. Усъвършенстване на уменията за планиране на дейности за групова и индивидуална работа. Формиране на компетенции за подбор и прилагане на ефективни, иновативни методи и за използване на подходящи средства съобразно възрастта на децата и вписването им в общия възпитателно-образователен процес. Усъвършенстване на компетенциите за прилагане на иновации, съчетани с  ДОИ, и даване на подкрепа за всяко дете в следване на образователните опции. 

   На 06.01.2020 година  от 13.00 часа  в ЦСОП „Леда Милева” гр. Долни Дъбник   се проведе родителска среща- семинар, практическо обучение     в помощ на родителите под мотото „Заедно в името на децата” – квалификационна среща    на  тема: „Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие – семейство – образователна институция ” На родителската среща бяха обсъдени  техники за комуникация с родителите и индивидуални, групови и колективни форми на взаимодействие между семейство и образователна институция, както и разгледани  казуси от ежедневието  на учениците . Ръководители  на родителската среща бяха старши учителите  Галя Ненчева и Цветанка Брайкова.

   На същият ден по-късно  от 14.00 часа  в ЦСОП „Леда Милева”    се проведе   тематичен методически семинар  на  специалистите и педагогическите специалисти на тема:Специфика на психичните процеси при деца и ученици със слухови нарушения. Практическа насоченост и онагледяване на процеса на обучение  при деца и ученици със слухови проблеми, с цел максимално подпомагане”, както и   демонстрирани ролеви игри за глухи и чуващи деца и подадена информация за използване на иновативни технологии .   Ръководител на семинара беше Цветанка Брайкова.[gallery ID=5]

Нагоре

Използваме "бисквитки", за да подобрим уебсайта и опита ви, когато го използвате. Бисквитките, използвани за основната работа на този сайт, вече са зададени.Може да се запознаете с нашата "Политика за поверителност и защита на данните" в ЦСОП "Леда Милева" от тук лични политики .

  Приемам
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk